Regulamin realizacji voucherów upominkowych 

Regulamin realizacji voucherów upominkowych w 11 Seconds Studio

11 Seconds Studio – firma 11 Seconds Studio  Ewelina Hasiuk-Brzezowska z siedzibą we Wrocławiu, NIP 896 135 12 88. 

Voucher upominkowy – zwany również voucherem. Dokument elektroniczny wystawiony przez firmę 11 Seconds Studio Ewelina Hasiuk-Brzezowska, umożliwiający realizację online  jednej  z usług projektowych z oferty 11 Seconds Studio wymienionych na voucherze:

  • Voucher upominkowy PROJEKT LOGO – umożliwia realizację projektu logo o wartości 999 zł brutto (812,20 zł netto). Projekt obejmuje: 3 wstępne propozycje logo, podstawową księgę znaku, umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do logo, wskazówki poprawnego użycia otrzymanych plików. Projekt uwzględnia jedną istotną zmianę projektu, ilość drobnych poprawek jest nielimitowana. Usługa wykonywana zdalnie / online. Pliki dostarczone drogą elektroniczną (na adres e-mail), w wersjach przeznaczonych do druku i internetu, wektorowych i rastrowych, w formatach PDF, PNG i JPG; 
  • Voucher upominkowy IDENTYFIKACJA WIZUALNA – PAKIET ROZSZERZONY. Umożliwia realizację projektu identyfikacji wizualnej  o łącznej wartości 2826 zł brutto (2297,56  zł netto) w promocyjnej cenie 2500 zł brutto (2032,52  zł netto) – taniej o 326 zł.

Pakiet obejmuje: 3 wstępne propozycje logo, podstawową księgę znaku, umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do logo, wskazówki poprawnego użycia otrzymanych plików,  paletę kolorystyczną marki oraz typografię firmową (zestaw krojów pisma, darmowych lub płatnych – w przypadku płatnych krojów pisma ich cena będzie doliczona do ceny vouchera). Projekt uwzględnia jedną istotną zmianę projektu oraz nielimitowaną ilość drobnych poprawek.  Usługa wykonywana zdalnie / online. Pliki dostarczone drogą elektroniczną (na adres e-mail), w wersjach przeznaczonych do druku i internetu, wektorowych i rastrowych, w formatach PDF, PNG i JPG; 

  • Voucher upominkowy IDENTYFIKACJA WIZUALNA – PAKIET PREMIUM. 

Umożliwia realizację projektu identyfikacji wizualnej o wartości 3425 zł brutto (2 784,55  zł netto) w promocyjnej cenie 2999  zł brutto (2438,21  zł netto) – taniej o 426 zł. Oferuje również zniżkę 10% na projekt innych materiałów firmowych w przypadku rozszerzenia usługi o dodatkowe realizacje.

Pakiet obejmuje: 3 wstępne propozycje logo, podstawową księgę znaku, umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do logo, wskazówki poprawnego użycia otrzymanych plików, paletę kolorystyczną marki, typografię firmową (zestaw krojów pisma, darmowych lub płatnych – w przypadku płatnych krojów pisma ich cena będzie doliczona do ceny vouchera) oraz dodatkowo: Key Visual, czyli przewodni motyw graficzny marki. Projekt uwzględnia jedną istotną zmianę projektu, ilość drobnych poprawek jest nielimitowana. Usługa wykonywana zdalnie / online. Pliki dostarczone drogą elektroniczną (na adres e-mail), w wersjach przeznaczonych do druku i internetu, wektorowych i rastrowych, w formatach pdf, png i jpg. W ramach vouchera można dodatkowo otrzymać 10% zniżki na projekt innych materiałów firmowych.

  • Voucher upominkowy PALETA KOLORYSTYCZNA MARKI o wartości 669 zł brutto (543,90 zł netto).  Umożliwia  realizację usługi stworzenia dopasowanego do charakteru i potrzeb użytkownika zestawu kolorystycznego.  Projekt obejmuje stworzenie palety kolorystycznej wraz z kodami kolorów. Usługa wykonywana zdalnie / online.  Produkt jest dostarczony w formie prezentacji pdf drogą elektroniczną (na adres mailowy). 

Osoba obdarowująca – to osoba, która zakupiła voucher upominkowy bezpośrednio od 11 Seconds Studio. 

Osoba obdarowana – to pełnoletnia osoba, dokonują zapłaty za usługi w 11 Seconds Studio otrzymanym voucherem, akceptująca niniejszy regulamin. 

1. Osoba obdarowana, aby zrealizować voucher upominkowy i umówić się na realizację usługi projektowej w 11 Seconds Studio, musi dokonać wcześniejszej rezerwacji terminu drogą mailową na adres: ewelina@11secondsstudio.com  lub telefonicznie (pisząc SMS z prośbą o kontakt) pod numerem +48 787 508 671. 

2. Przed rezerwacją terminu realizacji usługi projektowej  osoba obdarowana przedstawia pracownikowi 11 Seconds Studio swoje dane oraz numer vouchera, uprawniający do realizacji usługi. W przypadku braku numeru vouchera upominkowego osoba obdarowana zobowiązana jest do zapłaty za usługę gotówką, jeśli chce zlecić wykonanie projektu. 

3. Voucher upominkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Jeśli obdarowana osoba z jakiegoś powodu nie będzie mogła sama zrealizować vouchera – może złożyć zamówienie w imieniu innej osoby.

4. Osoba obdarowana może zrealizować voucher upominkowy i umówić się na realizację usługi po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym – przez okres 6 miesięcy, liczony od daty wystawienia vouchera. 

5. Jeśli osoba obdarowana z jakiegoś powodu zrealizuje usługę o wartości niższej niż ujęta w voucherze upominkowym, to wówczas nie przysługuje jej prawo otrzymania reszty. 

6. Voucher  przewiduje realizację określonych usług, bez możliwości wymiany ich na inne. 

7. Podczas pierwszych rozmów  w 11 Seconds Studio  zawsze przeprowadzany jest wstępny wywiad z osobą obdarowaną voucherem w celu ustalenia terminu realizacji projektu i uzyskania innych informacji niezbędnych do realizacji usługi projektowej.

8. Prace projektowe przebiegają w następującej kolejności: przygotowanie wstępnych propozycji (termin ustalany indywidualnie), wprowadzeniu przez 11 Seconds Studio zmian do projektu i wysyłki do ponownej akceptacji. Po otrzymaniu projektu osoba obdarowana ma 14 dni na zgłoszenie ewentualnych zmian lub poprawek w projekcie – po upływie tego czasu 11 Seconds Studio uznaje projekt za zaakceptowany i przygotowuje gotową paczkę plików do przekazania.

9. Wszelkie zmiany po akceptacji projektu są możliwe po uiszczeniu dodatkowej opłaty za pracę wg cennika usług projektowych.

10. Osoba obdarowana dokonując płatności za usługi voucherem upominkowym,  oświadcza że akceptuje niniejszy Regulamin. 

11. W szczególnych przypadkach, kiedy z przyczyn losowych nie jest możliwe wykonanie usługi, 11 Seconds Studio zastrzega sobie prawo do oddelegowania projektu innemu podwykonawcy albo zwrot pieniędzy w wysokości równowartości vouchera.

12. 11 Seconds Studio  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższym regulaminie.