Klient: Clarena
Projekt: Wizualizacja produktu – ampułka z serum