Klient: Clarena
Projekt: Wizualizacja produktu: tuba